top of page

CREATIE & REALISATIE van duurzame ROJECTEN

Onze passie en stimulans is duurzame ontwikkeling 

Consulting - Projectmanagement - Ontwerp - Studie - Ontwikkeling

   

Als doeners gaan we voor een resultaatgerichte en effectieve aanpak bij

 'Het in gang zetten van een duurzame en circulaire beweging' 

Onze sterkte zit hem in samenwerken en matchmaking; 'Connecting the dots'

 Eén van de meest belangrijke succesfactoren is (cross-sectorale) ketensamenwerking gericht op het creëren van meervoudige waarde

Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alles in de keten, maar vooral ook de ecologische en sociale waarde

voordeur Klapstraat.jpg

 

Ontdek wat we voor u kunnen doen

Veel organisaties maken geen verandering vanwege gebrek aan tijd en informatie 

Laat u door ons inspireren 

Concepten & Storytelling

Duurzame en Circulaire beweging

 

Een van de meest belangrijke succesfactoren is (cross-sectorale) ketensamenwerking gericht op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde van alles in de keten, maar ook de ecologische en sociale waarde.

Hiervoor moeten bedrijven, overheden en consumenten samenwerken. 

We gaan voor u op zoek naar de balans tussen de wensen, het budget en creatieve ideeën.

Samen waarde creëren, innovatie ondersteunen, afval bestrijden, streven naar welzijn en effectiviteit. 

Interactieve sessies Future Proof ondernemen en inspiratiesessies circulaire economie

Circulaire economie in de praktijk, trends, inspiratie en tips die aanzetten tot future proof ondernemen en circulair ontwerpen, out of the box denken, aan de slag te gaan.
 

Veel ondernemers en organisaties leven in de illusie dat de circulaire economie, of het verminderen van hun footprint weggelegd is voor de grotere spelers. Laat jezelf, jouw medewerkers of studenten tijdens een inspirerende sessie van het tegendeel overtuigen.

Inspirend en boeiend voor iedereen met interesse in circulair ondernemerschap en de economie van de toekomst en die op zoek is naar inspiratie en tools om zelf aan de slag te gaan.

foto leen inspiratie sessie.JPG
kd 90 -135 in bos.JPG

projectmanagement - innovatief ontwerp -

duurzame producten en materialen - toekomstig bouwen - circulair ontwerp

combinatielogo_esf_0.jpg

SCHOUDER  Circulaire Boost

voor de Vlaamse Ardennen

Interesse in dit sterke project met positieve impact?

Aarzel niet en neem contact met ons op, zo kunnen we samen na gaan in hoeverre u ons als klankbord en/of stakeholder kan ondersteunen. 

SCHOUDER wordt dé Sociaal Circulaire Hub van de Vlaamse Ardennen. Haar missie? Een platform creëren om de circulaire economie te stimuleren.

Waarom?

Om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven, roept ESF verschillende partijen op om zich te verenigen in circulaire hubs. Deze hubs zetten in op netwerken waar stakeholders elkaar treffen en concrete samenwerking aftoetsen. Deze samenwerkingen moeten resulteren in: 

nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor erkende sociale economie bedrijven, of; 

● nieuw circulair ondernemerschap met sociale impact. 

Hoe?

De hub gaat op zoek naar economische opportuniteiten of lokale noden en toetst oplossingen af binnen het netwerk. De nieuwe circulaire diensten en opdrachten die daaruit voortvloeien, dragen bij aan oplossingen voor lokale/regionale problemen. Er is daarbij bijzondere aandacht voor de meerwaarde van sociale economie ondernemingen in de circulaire economie. Dit initiatief werkt ook aan de bewustwording over de meerwaarde van sociaal en circulair ondernemen bij burgers en bedrijven. De hub draagt met andere woorden “circulair werk(t)” uit in een bepaalde regio. De langetermijndoelstelling van deze experimenteerruimte voor sociaal circulair ondernemerschap is om extra jobs te creëren. De afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen en de afdeling Sociale Economie & Werkbaar Werk van het Departement Werk & Sociale Economie zullen samen met Vlaanderen Circulair deze lokale circulaire hubs financieel ondersteunen voor een periode van 2 jaar. 

 We willen onze partners heel graag betrekken bij het opstarten van deze hub en zijn op zoek naar KMO’s en organisaties in de regio Vlaamse Ardennen/Zuid-Oost-Vlaanderen die:

  • reeds de eerste stappen zetten richting circulaire economie

  • reeds ver staan in hun transitie

  • die nog helemaal niet gestart zijn binnen circulaire economie, maar interesse hebben in een (al dan niet gedeeltelijke) omschakeling. 

 

Dit project is gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds, en getrokken door Stad Oudenaarde, Beli Centro en Arteveldehogeschool


 

 

Zie https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/schouder voor extra info over het project.

Subsidie ESF

De afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen en de afdeling Sociale Economie & Werkbaar Werk van het Departement Werk & Sociale Economie zullen samen met Vlaanderen Circulair deze lokale circulaire hubs financieel ondersteunen voor een periode van 2 jaar. 

 

De oproep verloopt in 2 fases. Maximaal 20 projectindieners kunnen starten in een verkennende eerste fase met een looptijd van 4 maanden. Maximaal 10 partnerschappen kunnen toegang krijgen tot de implementatiefase (fase 2).

Voor Fase 1 (waarvoor we goedkeuring kregen 31/12/2020 tot en met 30/04/2021) wordt een budget van maximaal 15.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:


- Maximaal 6.000,00 EUR (40 % door het Europees Sociaal Fonds)
- Maximaal 6.000,00 EUR (40 % financiering door Vlaanderen Circulair)
- Minimaal 3.000,00 EUR (20 % andere publieke of private financiering)

ESF goedgekeurd bij aanvraag: €6000.00
VC goedgekeurd bij aanvraag: €6000.00
Arteveldehogeschool cofinanciering: €1500.00
Beli Centro cofinanciering: €1500.00

Voor Fase 2 (waarvoor we eveneens goedkeuring kregen van 01/05/2021 tot en met 31/12/2022) wordt een budget van maximaal 160.000 EUR voorzien met de volgende verdeling:- Maximaal 70.000 EUR (40% financiering door het ESF)- Maximaal 70.000 EUR (40% financiering door Vlaanderen Circulair)- Minimaal 20.000 EUR (20% andere publieke of private financiering)

Heb je interesse in dit sterke project, gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds, en getrokken door Stad Oudenaarde, Arteveldehogeschool en Beli Centro?

Mail dan naar leen@belicentro.com voor meer informatie en om verder op de hoogte gehouden te worden.

bottom of page