top of page

SCHOUDER: Sociaal Circulaire Hub OUDenaarde En Regio

Arteveldehogeschool, Stad Oudenaarde, Beli Centro, Aarova, SEVA, De Dagmoed, en Groep Maatwerk werken samen een voorstel voor een Sociaal Circulaire hub in de Vlaamse Ardennen (Oudenaarde en omstreken) uit. 

De doelstelling van dit voortraject is om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven. Deze hub zet in op netwerken waar stakeholders elkaar treffen en concrete samenwerking aftoetsen.

Deze samenwerkingen moeten resulteren in:

  • nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor erkende sociale economie bedrijven, of;

  • nieuw circulair ondernemerschap met sociale impact.

De hub gaat op zoek naar economische opportuniteiten of lokale noden en toetst oplossingen af binnen het netwerk. De nieuwe circulaire diensten en opdrachten die daaruit voortvloeien, dragen bij aan oplossingen voor lokale/regionale problemen.

De hub heeft daarbij bijzondere aandacht voor de meerwaarde van sociale economie ondernemingen in de circulaire economie.

De hub werkt ook aan de bewustwording over de meerwaarde van sociaal en circulair ondernemen bij burgers en bedrijven. De hub draagt met andere woorden “circulair werk(t)” uit in een bepaalde regio. De langetermijndoelstelling van deze experimenteerruimte voor sociaal circulair ondernemerschap is om extra jobs te creëren.


We zijn op zoek naar u, KMO of bedrijf in de regio Vlaamse Ardennen, voor deze circulaire boost

SCHOUDER wordt dé Sociaal Circulaire Hub van de Vlaamse Ardennen. Haar missie? Een platform creëren om de circulaire economie te stimuleren. We willen onze partners heel graag betrekken bij het opstarten van deze hub en zijn op zoek naar KMO’s in de regio Vlaamse Ardennen/Zuid-Oost-Vlaanderen die: 

  • reeds de eerste stappen zetten richting circulaire economie,

  • reeds ver staan in hun transitie,

  • die nog helemaal niet gestart zijn binnen circulaire economie, maar interesse hebben in een (al dan niet gedeeltelijke) omschakeling.

Aarzel niet om ons te contacteren!

Dit initiatief kadert binnen de onderzoekslijn 'circulaire en duurzame economie' van ons Onderzoek- en Ontwikkelingscentrum Business & Management

Heb je interesse in dit sterke project, gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds, en getrokken door Stad Oudenaarde, Beli Centro en Arteveldehogeschool?

Mail dan naar vicky.franssen@arteveldehs.be voor meer informatie en om verder op de hoogte gehouden te worden.

Zie https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/schouder voor extra info over het project.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze Streek (online versie) september 2021

Subsidie ESF

De afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen en de afdeling Sociale Economie & Werkbaar Werk van het Departement Werk & Sociale Economie zullen samen met Vlaanderen Circulair lokale circulaire hubs financieel ondersteunen voor een periode van 2 jaar. 

De oproep verloopt in 2 fases. Maximaal 20 projectindieners kunnen starten in een verkennende eerste fase met een looptijd van 4 maanden. Maximaal 10 partnerschappen kunnen toegang krijgen tot de implementatiefase (fase 2).

Voor Fase 1 (waarvoor we goedkeuring kregen 31/12/2020 tot en met 30/04/2021) wordt een budget van maximaal 15.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:
- Maximaal 6.000,00 EUR (40 % door het Europees Sociaal Fonds)
- Maximaal 6.000,00 EUR (40 % financiering door Vlaanderen Circulair)
- Minimaal 3.000,00 EUR (20 % andere publieke of private financiering)

ESF goedgekeurd bij aanvraag: €6000.00
VC goedgekeurd bij aanvraag: €6000.00
Arteveldehogeschool cofinanciering: €1500.00
Beli Centro cofinanciering: €1500.00

Voor Fase 2 (waarvoor we eveneens goedkeuring kregen van 01/05/2021 tot en met 31/12/2022) wordt een budget van maximaal 160.000 EUR voorzien met de volgende verdeling:
- Maximaal 70.000 EUR (40% financiering door het ESF)
- Maximaal 70.000 EUR (40% financiering door Vlaanderen Circulair)
- Minimaal 20.000 EUR (20% andere publieke of private financiering)

onze_streek_online_versie.png
combinatielogo_esf_0.jpg
VC logo liggend NL (1).png
bottom of page