top of page

Experts in sustainable and circular PROJECTS

Our passion and incentive is sustainable development for your business or organisation

 

Training- Consulting - Project management - Design - Study - Development

   
As doers, we go for a result-oriented and effective approach to

 Initiating a sustainable and circular movement 

 

Our strength lies in cooperation and matchmaking; Connecting the dots

 One of the most important success factors is (cross-sector) chain cooperation aimed at creating multiple value.

This not only increases the economic value of everything in the chain, but also the ecological and social value.

voordeur Klapstraat.jpg

 Find out what we can do for you

Many organizations don't make change because of lack of time and information.

We support & advice you.

Let's make change

Concepts & Storytelling

Sustainable and circular movement

One of the most important success factors is (cross-sectoral) chain cooperation aimed at creating multiple value. This not only increases the economic value of everything in the chain, but also the ecological and social value. For this, companies, governments and consumers must work together.

Creating value, supporting innovation, combating waste, striving for well-being and efficiency.

Corresponding with the objectives of the organization.

Interactive sessions Future Proof business & circular economy inspiration sessions

Circular economy in practice, trends, inspiration and tips that encourage circular design, thinking and getting started.


Many entrepreneurs and organisations are under the illusion that the circular economy, or reducing their footprint, is only for the big players. Let yourself, your employees or students be convinced of the contrary during an inspiring session. 

foto leen inspiratie sessie.JPG
kd 90 -135 in bos.JPG

projectmanagment - innovative design - sustainable products & materials -  circular design

combinatielogo_esf_0.jpg

SCHOUDER, een  Circulaire Boost
voor de Vlaamse Ardennen
 

LOOPTIJD

31/12/2020 tot 31/12/2022

SCHOUDER wordt dé Sociaal Circulaire Hub van de Vlaamse Ardennen. Haar missie? Een platform creëren om de circulaire economie te stimuleren.

Waarom?

Om sociaal en circulair ondernemerschap op lokaal niveau een boost te geven, roept ESF verschillende partijen op om zich te verenigen in circulaire hubs. Deze hubs zetten in op netwerken waar stakeholders elkaar treffen en concrete samenwerking aftoetsen. Deze samenwerkingen moeten resulteren in: 

● nieuwe circulaire diensten of opdrachten voor erkende sociale economie bedrijven, of; 

● nieuw circulair ondernemerschap met sociale impact. 

Hoe?

De hub gaat op zoek naar economische opportuniteiten of lokale noden en toetst oplossingen af binnen het netwerk. De nieuwe circulaire diensten en opdrachten die daaruit voortvloeien, dragen bij aan oplossingen voor lokale/regionale problemen. Er is daarbij bijzondere aandacht voor de meerwaarde van sociale economie ondernemingen in de circulaire economie. Dit initiatief werkt ook aan de bewustwording over de meerwaarde van sociaal en circulair ondernemen bij burgers en bedrijven. De hub draagt met andere woorden “circulair werk(t)” uit in een bepaalde regio. De langetermijndoelstelling van deze experimenteerruimte voor sociaal circulair ondernemerschap is om extra jobs te creëren. De afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen en de afdeling Sociale Economie & Werkbaar Werk van het Departement Werk & Sociale Economie zullen samen met Vlaanderen Circulair deze lokale circulaire hubs financieel ondersteunen voor een periode van 2 jaar. 

Heb je interesse in dit sterke project, gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds, en getrokken door Stad Oudenaarde, Arteveldehogeschool en Beli Centro?

Mail dan naar leen@belicentro.com voor meer informatie en om verder op de hoogte gehouden te worden.

 Zie https://www.esf-vlaanderen.be/nl/projectenkaart/schouder voor extra info over het project.

 We willen onze partners heel graag betrekken bij het opstarten van deze hub en zijn op zoek naar KMO’s en organisaties in de regio Vlaamse Ardennen/Zuid-Oost-Vlaanderen die:

  • reeds de eerste stappen zetten richting circulaire economie

  • reeds ver staan in hun transitie

  • die nog helemaal niet gestart zijn binnen circulaire economie, maar interesse hebben in een (al dan niet gedeeltelijke) omschakeling. 

Interesse in dit sterke project met positieve impact?

Aarzel niet en neem contact met ons op, zo kunnen we samen na gaan in hoeverre u ons als klankbord en/of stakeholder kan ondersteunen. 

 

Subsidie ESF voor Fase 1

De afdeling ESF & Duurzaam Ondernemen en de afdeling Sociale Economie & Werkbaar Werk van het Departement Werk & Sociale Economie zullen samen met Vlaanderen Circulair deze lokale circulaire hubs financieel ondersteunen voor een periode van 2 jaar. 

 

De oproep verloopt in 2 fases. Maximaal 20 projectindieners kunnen starten in een verkennende eerste fase met een looptijd van 4 maanden. Maximaal 10 partnerschappen kunnen toegang krijgen tot de implementatiefase (fase 2).

Voor Fase 1 (waarvoor we goedkeuring kregen 31/12/2020 tot en met 30/04/2021) wordt een budget van maximaal 15.000 EUR per project voorzien met volgende verdeling:


- Maximaal 6.000,00 EUR (40 % door het Europees Sociaal Fonds)
- Maximaal 6.000,00 EUR (40 % financiering door Vlaanderen Circulair)
- Minimaal 3.000,00 EUR (20 % andere publieke of private financiering)

ESF goedgekeurd bij aanvraag: €6000.00
VC goedgekeurd bij aanvraag: €6000.00
Arteveldehogeschool cofinanciering: €1500.00
Beli Centro cofinanciering: €1500.00

Voor Fase 2 (waarvoor we eveneens goedkeuring kregen van 01/05/2021 tot en met 31/12/2022) wordt een budget van maximaal 160.000 EUR voorzien met de volgende verdeling:
- Maximaal 70.000 EUR (40% financiering door het ESF)
- Maximaal 70.000 EUR (40% financiering door Vlaanderen Circulair)
- Minimaal 20.000 EUR (20% andere publieke of private financiering)

bottom of page